સ્પેનમાં ઓલીવ ઓઈલનું બમ્પર ઉત્પાદન ભાવ ૩૦ ટકા તૂટ્યા
1514618102

સ્પેનમાં ઓલીવ ઓઈલનું બમ્પર ઉત્પાદન ભાવ ૩૦ ટકા તૂટ્યા

*ભારતમાં ઓલીવ ઓઈલની માંગ વાર્ષિક ૧૫ ટકાના દરે વધી રહી છે *પતંજલિ ડોલ ....

૨૦૧૯મા કૃષિ કોમોડીટી બજાર તેજીની ઘોડેસવારી કરશે
1514618102

૨૦૧૯મા કૃષિ કોમોડીટી બજાર તેજીની ઘોડેસવારી કરશે

*પામ ઓઈલની ઓછી ઉપજ અને કોફી તેમજ ખાંડના પાકોને ભારે નુકશાન અને સોયાબ ....

કૃષિ કોમોડીટી બજાર અફડાતફડી તફડીના દ્વારે આવીને ઉભી છે
1514618102

કૃષિ કોમોડીટી બજાર અફડાતફડી તફડીના દ્વારે આવીને ઉભી છે

કૃષિ કોમોડીટી બજાર ૨૦૦૭-૦૮નાં યુગની તેજીના ઉભરા પર આવીને ઉભી છે, જ્ય ....