એલએમઈ કોપર સ્ટોક ૧૫ વર્ષના તળિયે ભાવ બે વર્ષની ઉંચાઈએ
1514862497

એલએમઈ કોપર સ્ટોક ૧૫ વર્ષના તળિયે ભાવ બે વર્ષની ઉંચાઈએ

*ફંડોનાં કોપરમાં તેજીના ઓળિયા વિક્રમ ઉંચાઈએ પહોચી ગયા *૨૦૨૦ના પ્રથ ....

કોપર સ્ટોક તળિયે ભાવ ૩૫ ટકા ઉછળ્યા
1514862497

કોપર સ્ટોક તળિયે ભાવ ૩૫ ટકા ઉછળ્યા

*કોપર વાયદો ૫૮૨૨ની ચાર મહિનાની ઉંચાઈએ ૪૫ મહિનાની માર્ચ બોટમથી ૩૫ ટકા ....

૨૦૨૦મા પણ તાંબાની તેજી શક્ય નથી
1514862497

૨૦૨૦મા પણ તાંબાની તેજી શક્ય નથી

*ઓટોમોબાઈલ, ઇલેક્ટ્રિક અને મશીનરી ઉદ્યોગમાં આવેલી સુસ્તીએ તાંબાનો ....

ડો. કોપરે વૈશ્વિક અર્થતંત્રોનું સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોવાનું નિદાન કર્યું
1514862497

ડો. કોપરે વૈશ્વિક અર્થતંત્રોનું સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોવાનું નિદાન કર્યું

*કોમોડીટી એક્સચેન્જો પર હેજ ફંડો અને મની મેનેજરોએ તેમના મંદીના ઓળીય ....

કોપરમાં તેજીના સોદા કરવા હોય તો ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી આવશ્યક
1514862497

કોપરમાં તેજીના સોદા કરવા હોય તો ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી આવશ્યક

*પુષ્કળ સપ્લાય અને સાવ નબળી માંગને લીધે ચીનમાં કોપર સ્ક્રેપમાં તો ડિ ....