રૂ બજારમાં તેજીનો કરંટ ભારત અમેરિકાના નવા પાકમાં પોલ
1515592100

રૂ બજારમાં તેજીનો કરંટ ભારત અમેરિકાના નવા પાકમાં પોલ

*વર્તમાન રૂ મોસમના સરેરાશ ભાવનો અંદાજ ૫૯ સેન્ટ *ભારતમાં ૨૦૧૯-૨૦નો ર ....

૨૦૨૧/૨૨મા રૂના ભાવ ફાટીને ધુમાડે જશે
1515592100

૨૦૨૧/૨૨મા રૂના ભાવ ફાટીને ધુમાડે જશે

*આ વર્ષે વૈશ્વિક રૂ વપરાશ ૨૦૧૯-૨૦ની તુલનાએ ૧૫ ટકા ઘટીને ૨૨૨.૯ લાખ ટન થ ....

ચીનની આયાત વૃદ્ધિ અને અમેરિકન પાકને મુશ્કેલી રૂ વાયદો ૨૫ ટકા બોટમ અપ
1515592100

ચીનની આયાત વૃદ્ધિ અને અમેરિકન પાકને મુશ્કેલી રૂ વાયદો ૨૫ ટકા બોટમ અપ

*ભારતમાં કપાસ વાવેતર ૨૨ ટકા વધ્યું: તંદુરસ્ત ચોમાસે પાક વિક્રમ આવશે ....

રૂ વાયદામાં નવી ઉંચી સપાટી જોવા મળશે: ૬૦/૬૫ સેન્ટ ટ્રેડીંગ રેન્જની રચના
1515592100

રૂ વાયદામાં નવી ઉંચી સપાટી જોવા મળશે: ૬૦/૬૫ સેન્ટ ટ્રેડીંગ રેન્જની રચના

*રૂ વાયદાનો ફોરવર્ડ ટ્રેન્ડ પ્રમાણમાં સમતોલ *ગુજરતામાં કપાસ વાવેત ....

ભારતીય રૂમાં કચરાની ભેળસેળ અમારા માટે માથાનો દુ:ખાવો: બાંગ્લાદેશ
1515592100

ભારતીય રૂમાં કચરાની ભેળસેળ અમારા માટે માથાનો દુ:ખાવો: બાંગ્લાદેશ

*કોરોના લોકડાઉનએ ભારતીય કાપડ મિલોની કમર ભાંગી નાખી રૂના ભાવ ૧૫ ટકા ન ....