રબર આયાત પર એન્ટીડમ્પિંગ ડ્યુટી કવાયતનો આરંભ: સેન્ટીમેન્ટ બદલાયું
1515592199

રબર આયાત પર એન્ટીડમ્પિંગ ડ્યુટી કવાયતનો આરંભ: સેન્ટીમેન્ટ બદલાયું

*ટાયર ઉત્પાદકોની ફીઝીકલ બજારમાં હાજરી નથી કાચા માલ માટે વાયદામાં હે ....

સટ્ટાના અતિરેકનો ભોગ બનેલા વૈશ્વિક રબર હાજર અને વાયદા
1515592199

સટ્ટાના અતિરેકનો ભોગ બનેલા વૈશ્વિક રબર હાજર અને વાયદા

*ચીનની સીજીટીએસએ તેના તમામ નવા ફીઝીકલ સોદા રદ્દ કરી નાખવાની નોટીસ પા ....

ચીનના આદેશને પગલે રબર બજારમાં બુલ માર્કેટનું સર્જન
1515592199

ચીનના આદેશને પગલે રબર બજારમાં બુલ માર્કેટનું સર્જન

*થાઈલેન્ડની હાજર આરએસએસ-૩ રબર સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ પછીની નવી ઉંચાઈએ *ભાર ....

રોકાણકારોને જોખમ લેવાની પ્રેરણા મળતાં રબર વાયદો નવ મહિનાની ઊંચાઈએ
1515592199

રોકાણકારોને જોખમ લેવાની પ્રેરણા મળતાં રબર વાયદો નવ મહિનાની ઊંચાઈએ

*સિન્થેટીક રબરના ભાવ ક્રુડ ઓઈલને કારણે વધી આવતા કુદરતી રબરને વધવાની ....

ટ્રેડ વોરનો મહત્તમ લાભ ભારતના રબર પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકોને થશે
1515592199

ટ્રેડ વોરનો મહત્તમ લાભ ભારતના રબર પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકોને થશે

ચીન જેવા મુખ્ય રબર વપરાશકાર દેશમાં ટ્રેડ વોરની ચિંતાઓ વચ્ચે વધી રહે ....