નિરાશાજનક વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા વચ્ચે આકર્ષક રોકાણનું માધ્યમ માત્ર સોનું
1515669136

નિરાશાજનક વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા વચ્ચે આકર્ષક રોકાણનું માધ્યમ માત્ર સોનું

*આપણે હજુ બુલિયન બજારની તેજીના આરંભિક તબક્કામાં દાખલ થયા છીએ *સોલાર ....

દરેક ઘટાડે સોનું ખરીદવું જોઈએ તેજી હજુ બાકી છે
1515669136

દરેક ઘટાડે સોનું ખરીદવું જોઈએ તેજી હજુ બાકી છે

*ભારતમાં સોનાના ફીઝીકલ વેપારના સારા સમાચાર તહેવાર પહેલા એક ડોલરનું ....

સોનાના ભાવ ઘટવા છતાં ગોલ્ડ ઈટીએફમાં રોકાણનો ઐતિહાસિક નવો વિક્રમ
1515669136

સોનાના ભાવ ઘટવા છતાં ગોલ્ડ ઈટીએફમાં રોકાણનો ઐતિહાસિક નવો વિક્રમ

*ભારતમાં પણ સપ્ટેમ્બરમાં નેટ ઇનફલો રૂ.૫૯૭.૩ કરોડ વધ્યો હતો *અર્થાત સ ....

અમેરિકન ફેડએ સોનાની તેજી માટે તંદુરસ્ત સ્થિતિ પેદા કરી આપી
1515669136

અમેરિકન ફેડએ સોનાની તેજી માટે તંદુરસ્ત સ્થિતિ પેદા કરી આપી

*શૂન્ય નજીકના વ્યાજદર સોનાની તેજીને લાંબાગાળે પોષણ આપશે *૬ ઓગસ્ટે ....

ભાવ વધુ પડતા વધી જાય તે પહેલા સોના ચાંદીમાં લગ્નસરાની ખરીદી શરુ
1515669136

ભાવ વધુ પડતા વધી જાય તે પહેલા સોના ચાંદીમાં લગ્નસરાની ખરીદી શરુ

*ઓકટોબરમાં થનારી ખરીફ મોસમના અનાજની આવક બુલિયન ખરીદીમાં ડિસ્કાઉન્ટ ....