ચાંદીમાં રોકાણકારોનો પ્રેમ ઓછો થતા સપ્ટેમ્બરમાં ભાવ ૨૫ ટકાના તૂટ્યા
1515669187

ચાંદીમાં રોકાણકારોનો પ્રેમ ઓછો થતા સપ્ટેમ્બરમાં ભાવ ૨૫ ટકાના તૂટ્યા

*ઈટીએફમાં પણ માસિક ધોરણે છ વર્ષમાં સૌથી વધુ ચાંદીનો આઉટ ફલો જોવા મળ્ ....

ચાંદી હજુ લાંબો સમય સોના કરતા વધુ વેગથી વધશે
1515669187

ચાંદી હજુ લાંબો સમય સોના કરતા વધુ વેગથી વધશે

*ફીઝીકલ ચાંદી ગ્રાહકોની આખી પેઢી જ બદલાઈ *આ વર્ષે સોનાને ૧૫ ટકા ચાંદ ....

તેજીના તોરીલા ઘોડા પર સવાર ચાંદી ૮૦ ટકા (૧૧ વર્ષની) બોટમ અપ
1515669187

તેજીના તોરીલા ઘોડા પર સવાર ચાંદી ૮૦ ટકા (૧૧ વર્ષની) બોટમ અપ

*ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ પછી કોમેકસ સિલ્વર પહેલી વખત ૨૩ ડોલર વટાવી ગઈ *સપ્લાય અ ....

માત્ર ૮૦ ટ્રેડીંગ સત્રમાં ચાંદી ૬૮ ટકા ઉછળી: લક્ષ્યાંક ૨૧.૯ ડોલર
1515669187

માત્ર ૮૦ ટ્રેડીંગ સત્રમાં ચાંદી ૬૮ ટકા ઉછળી: લક્ષ્યાંક ૨૧.૯ ડોલર

*છેલ્લા ૨૦ વર્ષથી ચાંદી કોમોડીટી ઇન્ડેકસ બાસ્કેટનું અને સોનાનું સમ ....

સોનું વેચી ચાંદી ખરીદો ૨૦૧૧ પછી મેમાં ચાંદી ૨૪ ટકા ઉછળી
1515669187

સોનું વેચી ચાંદી ખરીદો ૨૦૧૧ પછી મેમાં ચાંદી ૨૪ ટકા ઉછળી

*ગોલ્ડ સિલ્વર રેશિયો ૧૨૬થી ઘટી ૯૩ *મેમાં સોનું માત્ર ૩.૪ ટકા વધ્યું ....