રૂપી ટર્મમાં કામ કરતુ પહેલું ક્રીપ્ટો કરન્સી એક્સચેન્જ બેંગ્લોરમાં શરુ
1515669504

રૂપી ટર્મમાં કામ કરતુ પહેલું ક્રીપ્ટો કરન્સી એક્સચેન્જ બેંગ્લોરમાં શરુ

*ક્રીપ્ટો અને ફિયાટ (રૂપિયા ટર્મમાં) પેરમાં બિત્કોઇન સહિતની તમામ ક્ર ....

આગામી દાયકામાં કાગળિયું નાણું ઇતિહાસના પાનામાં સમાઈ જશે
1515669504

આગામી દાયકામાં કાગળિયું નાણું ઇતિહાસના પાનામાં સમાઈ જશે

*વિનિમયનાં ત્રણેય સાધનોમાં સૌથી વધુ ઉથલપાથલ બિત્કોઇનમાં જોવા મળે છ ....

ભારત સત્તાવાર ડીજીટલ કન્સીના ઉંબરે
1515669504

ભારત સત્તાવાર ડીજીટલ કન્સીના ઉંબરે

*પ્રાઈવેટ ડીજીટલ એસેટ્સ પર પ્રતિબંધ મુકતો એક ખરોડો સંસદમાં પસાર કરવ ....

બિત્કોઇન અને સોના વચ્ચે સહોદર (ભાઈ-બહેન)નો રીસ્તો સ્થપાયો
1515669504

બિત્કોઇન અને સોના વચ્ચે સહોદર (ભાઈ-બહેન)નો રીસ્તો સ્થપાયો

*કાગળીયા નાણા આર્થિક કટોકટીના હવનમાં હોમાઈ રહ્યા છે ત્યારે રોકાણકા ....

ફેસબુકના લિબ્રાને સફળ થવા પ્રથમ પરિક્ષા ભારતીય રેમીટન્સ બજાર આપવી પડશે
1515669504

ફેસબુકના લિબ્રાને સફળ થવા પ્રથમ પરિક્ષા ભારતીય રેમીટન્સ બજાર આપવી પડશે

*વિદેશમાં રહેતા ભારતીય કુટુંબો વર્ષે ૮૦ અબજ ડોલરનું રેમીટન્સ પોતાન ....