હવામાનમાં કોલ્ડ બ્લાસ્ટ થતા નેચરલ ગેસમાં મોટી અફડાતફડી શક્ય
1515669770

હવામાનમાં કોલ્ડ બ્લાસ્ટ થતા નેચરલ ગેસમાં મોટી અફડાતફડી શક્ય

*સેન્ટીમેન્ટ છેલ્લા એક મહિનાથી સતત તેજીમય નેચરલ ગેસનો પુરાંત સ્ટો ....

બે સપ્તાહમાં નેચરલ ગેસના ભાવમાં ૨૨ ટકા ગાબડું
1515669770

બે સપ્તાહમાં નેચરલ ગેસના ભાવમાં ૨૨ ટકા ગાબડું

*નવેમ્બર દુરડીલીવરી અને રોકડા ઓક્ટોબર વાયદા વચ્ચે ૦.૭૦ ડોલરનો સીધો બ ....

ફીઝીકલ નેચરલ ગેસના હાજર ભાવ બે દાયકાના તળિયે
1515669770

ફીઝીકલ નેચરલ ગેસના હાજર ભાવ બે દાયકાના તળિયે

*મૂળ કારણ એલએનજી માંગમાં ધરખમ ઘટાડો *ક્રુડ ઓઈલની ૪૦ ડોલર ઊંચા ભાવની ....

ફન્ડામેન્ટલ્સ નેચરલ ગેસને તેજી તરફ લઇ જવાની શક્યતા ધારાવે છે
1515669770

ફન્ડામેન્ટલ્સ નેચરલ ગેસને તેજી તરફ લઇ જવાની શક્યતા ધારાવે છે

*૮ દાયકામાં પહેલી વખત ૨૦૨૦મા જાગતિક વીજળી વપરાશ પાંચ ટકા ઘટ્યો *કોર ....

નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદાની તેજી એપ્રિલ વાયદાને ઉંચે જવાની હુંફ આપશે
1515669770

નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદાની તેજી એપ્રિલ વાયદાને ઉંચે જવાની હુંફ આપશે

*છેલ્લા ૧૨૬ વર્ષના હવામાન રેકોર્ડ પ્રમાણે અમેરિકન જાન્યુઆરી મહિનો ....