પામોઈલ ઉત્પાદનની સુપર સાયકલ શરુ થતા ભાવ દબાશે
1515670230

પામોઈલ ઉત્પાદનની સુપર સાયકલ શરુ થતા ભાવ દબાશે

*આખા વિશ્વની ખાદ્યતેલ બજારમાં પામ ઓઈલનો બજાર હિસ્સો સૌથી મોટો ૩૧ ટકા ....

ખાદ્યતેલમાં આત્મનિર્ભર બનવા ૧૯ લાખ હેકટરમાં ઓઈલ પામટ્રી ઉગાડાશે
1515670230

ખાદ્યતેલમાં આત્મનિર્ભર બનવા ૧૯ લાખ હેકટરમાં ઓઈલ પામટ્રી ઉગાડાશે

*ક્રુડ ઓઈલ અને સોનાચાંદી પછી ખાધ્યતેલની આયાત ત્રીજા નંબરે રૂ. ૭૫૦ અબ ....

પામતેલ વેપારમાં ભારતની રાજદ્વારી જીત: મલેશિયન વડાપ્રધાને રાજીનામું આપ્યું
1515670230

પામતેલ વેપારમાં ભારતની રાજદ્વારી જીત: મલેશિયન વડાપ્રધાને રાજીનામું આપ્યું

*નવા રાજકીય સમીકરણો જોતા મલેશિયન આયાતના દ્વાર ફરી ખુલ્લા થવાના આશાન ....

પામઓઈલ બજારમાં માંગની ચિંતાઓ: ભાવ ઘટાડાનું વલણ
1515670230

પામઓઈલ બજારમાં માંગની ચિંતાઓ: ભાવ ઘટાડાનું વલણ

*ભારતે મલેશિયન આયાત નિયંત્રણો મુક્યા પછી પાકિસ્તાને વધુ આયાત કરવામ ....

મલેશિયાથી થતી આયાતો પર વધુ નિયંત્રણો લાદવા ભારત સરકાર સક્રિય
1515670230

મલેશિયાથી થતી આયાતો પર વધુ નિયંત્રણો લાદવા ભારત સરકાર સક્રિય

*આ નિર્ણય પાછળ “મેક ઇન ઇન્ડીયા”ની ભાવના પણ સમાયેલી છે *રાજકીય જુમલે ....