વૈશ્વિક વ્યાપારમાં કરંટ આવતા જહાજી નુર એક વર્ષની ઉંચાઈએ
1515670387

વૈશ્વિક વ્યાપારમાં કરંટ આવતા જહાજી નુર એક વર્ષની ઉંચાઈએ

*કેપ્સાઈઝ માલવાહક જહાજનું નુર એક વર્ષની નવી ઉંચાઈએ ૩૪૨૯૩ ડોલર વૈશ ....

સતત ૨૬ સત્રથી વધતા માલવાહક જહાજી નુર
1515670387

સતત ૨૬ સત્રથી વધતા માલવાહક જહાજી નુર

*એકજ મહિનામાં કેપ્સાઈઝ જહાજોનું નુર બમણું *બાલ્ટિક ડ્રાય ઇન્ડેક્સ ....

વિશ્વવેપારનાં ઈન્ડીકેટર જહાજી ઇન્ડેક્સ ૧૭મા દિવસે વધી ૧૨૪૬ પોઈન્ટની ઉંચાઈએ
1515670387

વિશ્વવેપારનાં ઈન્ડીકેટર જહાજી ઇન્ડેક્સ ૧૭મા દિવસે વધી ૧૨૪૬ પોઈન્ટની ઉંચાઈએ

*કેપ્સાઈઝ, પનામેક્સ અને સુપ્રામેક્સ માલવાહક જહાજોની માંગમાં જબ્બર ....

ચીનમાં કોરોના વાયરસ ઉથલો મારશે જહાજવાડા/ટ્રાન્સપોર્ટ સીસ્ટમ ઠપ્પ થઇ જશે
1515670387

ચીનમાં કોરોના વાયરસ ઉથલો મારશે જહાજવાડા/ટ્રાન્સપોર્ટ સીસ્ટમ ઠપ્પ થઇ જશે

*બાલ્ટિક ડ્રાય ઈન્ડેક્સના ઈતિહાસમાં પહેલી વખત પ્રથમ ત્રિમાસિકમાં ૪ ....

જહાજી નુર ઇન્ડેક્સ સપ્તાહમાં ૧૭ ટકા તુટ્યો: ૧૩મા ટ્રેડીંગ સત્રમાં નુર ઘટ્યા
1515670387

જહાજી નુર ઇન્ડેક્સ સપ્તાહમાં ૧૭ ટકા તુટ્યો: ૧૩મા ટ્રેડીંગ સત્રમાં નુર ઘટ્યા

*કેપ્સાઈઝ ઇન્ડેક્સ એક જ સપ્તાહમાં ૨૦ ટકા તુટ્યો *જહાજી નુર બજારને હ ....